Бинокли за далечно виждане

Бинокъл Levenhuk Atom Digital DB20 LCD 1
242.40 лв 249.90 лв -3%
Показани 1 до 25 (от 184 общо)
Покажи

Какъв е принципът на работа на биноклите ?


Бинокълът е оптично устройство, което ни позволява да наблюдаваме отдалечени обекти с по-голяма яснота и детайлност. Принципът на работа се основава на комбинация от оптични компоненти и механизми.

Основните компоненти на бинокъла са двата обектива. Обективите събират светлината от наблюдаваните обекти и я фокусират върху задната част на бинокъла. След това светлината преминава през разместваема преграда, наречена призма.


Призмата е от съществено значение. Тя отклонява светлината и я разделя. Едната част от светлината се отразява от призмата и достига левия окуляр, докато другата част минава през призмата и достига десния окуляр.Това осигурява синхронно виждане на обектите, тъй като всяко око получава отделно изображение. Синхронното виждане позволява на нашия мозък да слива изображенията от двете зрителни тръби и да ни предостави триизмерна перспектива. И така, принципът на работа на бинокъла се основава на използването на обективи, призми и окуляри, които сътрудничат, за да ни позволят да съберем, фокусираме и увеличим светлината от обектите. Това ни дава възможност да ги наблюдаваме с двете очи едновременно и да получим по-ясна и детайлна представа за тях 

Сега ще ви разкажем по-подробно за свойствата на съставните елементи на биноклите.


 1. Лещи на обектива: 

Бинокълите започват с две лещи на обектива, които са разположени на предния край на тръбата. Тези лещи имат по-голям диаметър и събират светлината от обектите, които се наблюдават. Светлината преминава през тези лещи и се фокусира върху образ, който се формира зад тях. Обективните лещи са важна част от оптичната система и имат голямо значение за качеството на изображението. 

 1. Диаметър на лещите на обектива: Това е размерът на лещите, измерен в милиметри. Обикновено се посочва в спецификациите на всички оптични устройства и се изобразява със символа "D". По-големият диаметър на обективните лещи позволява повече светлина да проникне в зритулните тръби, което е полезно при слаба осветеност или наблюдение на далечни обекти.

 2. Конструкция на лещите: Обикновено са изработени от специални видове стъкло или оптични материали с висока прозрачност и минимално отражение на светлината. Те могат да бъдат еднослойни или многослойни, като многослойните покрития са предпочитани, тъй като намаляват отражението и повишават светлосъбирането.

 3. Фокусно разстояние: Фокусното разстояние на  лещите определя, колко далеч от тръбата е формиран образът на наблюдавания обект. Това е важно за определение на увеличението и детайлността на изображението. Обикновено се измерва в милиметри и е посочено в спецификацията инструмента.

 4. Оптични аспекти: Обективните лещи играят роля в определянето на разделителната способност, цветовата вярност и контраста на изображението. Висококачествените бинокли имат обективни лещи, които предлагат ясност и острина на изображението, като намаляват аберациите и други оптични аномалии.

 5. Покритие на лещите: Някои обективни лещи са покрити със специални покрития, като например антирефлексни покрития или хидрофобни покрития. Тези покрития имат за цел да намалят отраженията, да предотвратят замърсяванията и да осигурят по-добра пропускливост на светлината през лещите.

 6. Качествените  лещи са от съществено значение за яснотата, яркостта и детайлността на изображението на образа. При избор на бинокъл е важно да се обърне внимание на оптичните характеристики и качеството на обективните лещи.


 1. Призми: 

След като светлината премине през лещите на обектива, тя се изпраща към призмите. Призмите са комплекти от стъклени елементи, които служат за промяна на посоката на светлината. Те работят като огледала и прехвърлят светлината от всяка от обективните лещи към окулярните лещи. Призмите са ключови компоненти в оптичната система на биноклите и служат за пренасочване и ориентиране на светлината, за да се осигури правилно формиране на изображението. Някои от видовете призми са:

 1. - Порро призми: Най-често използваните призми са Бак-4 (барий-фосфат) и BK-7 (боросиликат). Порро призмите се отличават с техния изразен "Z" или "W" образен изглед, когато ги гледате отстрани. Тези прегради са изработени така, че да пренасочват светлината, която преминава през обектива, осигурявайки правилното синхронно виждане на обектите.

 2. Порро призмите са компактни и предлагат добра оптична производителност. Те са използвани в много модели бинокли поради своята ефективност и надеждност в предаването на светлина и изображение 

 3. - Дактритова призма: Това е специална вида призма, използвана в някои модели за намаляване на размерите и теглото на оптичната система. Дактритовите призми са изработени от леки материали, като барий-боро-алуминиев силикат, и имат сходно поведение с BK-7 призми по отношение на оформлението и отражението на светлината.

 4. - Ката-призмите, известни още като катадиоптрични призми или Ката-рефлектори, са оптични елементи, които комбинират свойствата на както отражателните, така и на преломителните призми. Те се използват в различни оптични системи, включително в бинокли и други оптични уреди.


Ката-призмите са обикновено изработени от стъкло или прозрачен пластмасов материал със специално покритие на вътрешната им повърхност. Те са оформени като триъгълни призми със съчетание от отражателни и преломителни повърхности. В резултат, светлината, която преминава през ката-призмите, се отразява и преламва вътре в тях.


Едно от основните свойства на ката-призмите е техният способ да отразяват светлината под различни ъгли в зависимост от посоката й. Това позволява на оптичните системи, в които са вградени, да променят посоката на светлината без да променят физическата си ориентация. Ката-призмите се използват за управление на светлинни лъчи, насочване на изображения и други оптични приложения.


В биноклите, ката-призмите са отговорни за пренасочването на светлината от обективите към окулярите, като осигуряват удобната разстояние между очите. Това ни позволява да виждаме увеличените и синхронизирани изображения на обектите в бинокъла. на бинокъла без значително компрометиране на качеството на изображението.

 1. Лещи на окуляра: 


 • Окулярите на бинокъла са оптични лещи, които се намират в близост до очите и служат за наблюдение на увеличеното изображение, създадено от обективите на бинокъла. Те играят важна роля за оптималното наблюдение и комфортно използване на бинокъла.


 • Окулярите на бинокъла са проектирани да увеличават изображението и да го фокусират, за да се постигне ясно и детайлно виждане на отдалечените обекти. Въпреки че конструкцията и размерът на окулярите могат да варират в зависимост от модела на бинокъла, те имат някои общи характеристики.


 • Окулярите са обикновено съставени от няколко лещи, които са подредени в определен ред. Тези лещи служат за коригиране на аберациите на изображението и за осигуряване на правилната фокусна точка. Някои модели на бинокъла могат да използват различни видове лещи, като асферични лещи или лещи със специални покрития, за подобряване на качеството на изображението.


 • Окулярите обикновено са конструирани с определен фокусно-подвижен механизъм, който позволява на потребителя да регулира фокусното разстояние, така че да се адаптира към индивидуалните нужди на наблюдателя. Това позволява фокусиране на изображението според разстоянието до наблюдавания обект и предоставя по-ясно и остро виждане.


 • Окулярите са също така отговорни за разстоянието на изходното око, което е разстоянието между окото на наблюдателя и окулярите. Това разстояние е важно за оптималното виждане и комфорт при наблюдение. Много модерни бинокли разполагат с механизъм за настройка на разстоянието на изходното око, който позволява регулиране на разстоянието за да отговаря на нуждите на различни наблюдатели, включително носенето на очила или безочково наблюдение.


В заключение, окулярите на бинокъла са важен елемент за наблюдение и комфорт при използване на бинокъла. Те използват лещи и оптични механизми, за да увеличат изображението, фокусират светлината и осигурят ясно и детайлно виждане на отдалечените обекти. Сега ще Ви разкажем за функциите на лещите:


 1. Увеличение: Окулярните лещи са отговорни за увеличението на обръза. То се измерва чрез цифрова стойност (например 8x, 10x) и указва колко пъти обектите изглеждат по-големи в сравнение с тяхната реална големина. Например,моделите с увеличение 8x ще направият обектите да изглеждат 8 пъти по-големи, отколкото са в действителност.

 2. Разстояние на изходната зеница: Това е разстоянието между окулярите и точката, от която гледаме, която се нарича изходна зеница. То определя комфорта на наблюдението, като по-голямо разстояние обикновено осигурява по-голямо удобство при наблюдение, особено за хора, носещи очила.

 3. Фокусиране: Окулярните лещи са обикновено настроени на фокусно разстояние, което позволява ясно виждане на обектите. Някои модели имат индивидуално фокусиране за всяко око, докато други имат централно фокусиране, което позволява едновременно фокусиране на обектите за двете очи.

 4. Диоптрична настройка: Много модели разполагат с диоптрична настройка, която позволява корекция на разликата в диоптрите между левото и дясното око. Това позволява на потребителите с несъвършенство във виждането, като късогледство или далекоглдство, да настроят бинокъла така, че да получат ясно изображение без да трябва да носят очила.

 5. Покрития и защита: Окулярните лещи могат да бъдат покрити със специални покрития, като например антирефлексни покрития, които намаляват отраженията и предават повече светлина, или хидрофобни покрития, които отблъскват вода и мазнини. Тези покрития подобряват яснотата на изображението и предпазват лещите от замърсяване и надраскване.

Качеството на окулярните лещи е от съществено значение за яснотата, контраста и детайлността на изображението в бинокъла. При избор на оптичен уред съдържащ окуляр е важно да се обърне внимание на оптичните характеристики и качеството на окулярните лещи, за да се осигури приятно и качествено наблюдение.

 1. Регулиране на фокуса: 

Бинокълите обикновено имат възможност за регулиране на фокусното разстояние, което позволява на потребителя да настрои ясността на изображението в зависимост от разстоянието до наблюдавания обект. Това се постига чрез промяна на разстоянието между окулярните лещи с помощта на централен фокусен механизъм или индивидуални регулиращи колела за всяко око.  Ето няколко важни аспекта относно регулирането на фокуса:


 1. Централно фокусиране: Много модели имат централно фокусиране, което означава, че обектите за двете очи могат да се фокусират едновременно с помощта на централен фокусен контрол. Този контрол се намира обикновено между двата окуляра или около тях. Когато виждате неясност или размазано изображение, завъртете централния фокусен контрол докато получите ясно изображение.

 2. Индивидуално фокусиране: Това означава, че можете да настроите фокуса на всяко око независимо от другото, за да компенсирате разликите във вашето зрение. Обикновено има отделни фокусни колела или пръстени около окулярите, които се използват за индивидуалното фокусиране.

 3. Диоптрична настройка: Някои модели предлагат диоптрична настройка, която ви позволява да коригирате разликата в диоптрите между вашето ляво и дясно око. Обикновено тази настройка се осъществява с помощта на отделно фокусно колело или пръстен, намиращ се обикновено на единия окуляр. Когато коригирате диоптрийската настройка, се уверете, че използвате окуляр, който не е фокусиран, за да избегнете заблуда.

 4. Предварително настройка на диоптрите: Някои от моделите, особено по-висок клас, могат да имат предварително настроени диоптрични настройки, които са специално настроени за среден диоптричен диапазон. Това ви позволява да запазите настройките на диоптрите и да фокусирате само с помощта на централния фокусен контрол.


Регулирането на фокуса е индивидуален процес и зависи от вашето зрение. Препоръчително е да пробвате различни настройки, докато получите ясно и остро изображение на обектите, които наблюдавате.

Съчетавайки обективните лещи, призмите и окулярните лещи, бинокълите осигуряват увеличение и ясен образ на обектите, които се наблюдават. Потребителите могат да ги използват за различни дейности, като птичарство, спорт, астрономия, пътувания и много други.

Как да изберете подходящият бинокъл ?


Изборът на подходящ модел зависи от няколко фактора и изисква внимание към вашите нужди и предпочитания. Ето няколко стъпки, които можете да следвате, за да изберете подходящия за Вас вид.

 1. Определете целта на използване: 

Първо трябва да се запитате как ще го използвате. За какви дейности и ситуации ще го използвате? Например, за птичарство, наблюдение на природата, спортни събития, астрономия или пътувания? Това ще ви помогне да определите необходимото увеличение, размер и други характеристики. Целта на използването може да бъде разнообразна и зависи от предпочитанията и интересите на потребителя. Ето някои общи цели, за които се използват:


 1. Птици и дивата природа.Биноклите са изключително полезни инструменти за наблюдение в дивата природа. Те предоставят възможност за увеличено и детайлно виждане на отдалечени обекти, което помага на наблюдателя да разбере и изследва по-добре заобикалящата го дива природа . Някои от моделите са с отлични характеристики за наблюдение на разнообразния птичи и животински свят.  Така Ви се предоставя възможност да индентифицирате различни видове птици и животни, да наблюдавате техните характеристики, поведение и детайли, които биха били трудни да се видят с обичайното зрение.


Също така, може да наблюдавете отдалечени пейзажи, планини, реки, езера или други природни обекти. Това ви позволява да се насладите на красиви пейзажи и да откриете скрити детайли или интересни природни форми. Може да разглеждате разтения и да увеличите детайлите на цветя, листа и други растителни характеристики, което може да бъде полезно при определянето на различни видове растения.


Всъщност, възможностите за изследване на дивата природа са безкрайни. Чрез използването на оптични уреди може да се наслаждавате на невероятни преживявания, да изследвате и разбирате природните процеси и да се докоснете до богатството и разнообразието на околната среда.


 1. Спортни и културни събития: Може да се наблюдава в детайли спортни и културни събития. При посещение на спортни мероприятия, имате възможност да увеличите детайлите и действията на играта, което ви помага да проследите движението на спортистите и да се насладите на събитието. Особено полезен е когато сте на голямо разстояние от полето или когато искате да фокусирате върху конкретни играчи или детайли.


Също така някои от моделите са специално предназначени за използване  на концерти и спектакли. Така имате възможност да видите изпълнителите по-ясно и да усетите емоцията и изразителността на техните изпълнения. Можете да увеличите детайлите на сцената, лицата на изпълнителите или други визуални елементи, което ще ви позволи да се впуснете в изживяването и да почувствате, че сте по-близо до събитието.


 1. Пътувания и туризъм: Полезен инструмент при пътувания и туризъм, когато искате да разгледате значими места, природните забележителности или да наблюдавате дивата природа по време на сафари или други приключения.


 1. Астрономия: За любителите на астрономията, може да бъде използван за наблюдение на небесните тела, като звезди, планети, комети и други космически обекти.


 1. Морски и водни спортове: За любителите на морето и водните спортове, може да се използва за наблюдение на яхти, кораби, долнопроходящи птици, диви животни в околността на водата и други интересни обекти. Тези са само някои от многобройните възможности за използване на бинокълите. В крайна сметка, целта на използването е да предостави по-добро визуално преживяване, увеличена детайлност и удоволствие от наблюдението на обекти в далечината.

 1. Увеличение и размер: 


Решете колко увеличение ви е необходимо за конкретната дейност. Високо увеличение може да ви даде по-подробно изображение, но може да бъде по-трудно за стабилизиране. За общи цели увеличение от 7x до 10x са добър избор. Също така, внимавайте да не изберете твърде големи и тежки модели, ако планирате дълго време на наблюдение или пътуване. Увеличение и размерите са две важни характеристики, които трябва да се вземат предвид при избора на подходящ модел. Ето някои по-подробни обяснения за тях:


 1. Увеличение: Увеличението показва колко пъти обектите ще бъдат увеличени спрямо тяхната истинска големина. Например, ако увеличението е 10x, то ще увеличи изображението с 10 пъти. По-голямото увеличение позволява по-подробно наблюдение, но може да направи изображението по-трудно за стабилизиране и да намали широкото зрително поле. Имайте в предвид, че големите увеличения водят до трептения в образа и трябва да се използват стативи за да се стабилизира наблюдавания обект.


 1. Размери: Размерите се определят от диаметъра на обективите, които се измерват в милиметри. Например, размери 8x42 има обективи с диаметър 42 мм. По-големите обективи позволяват по-голямо количество светлина да проникне в окуляра, което води до по-ясно изображение, особено при слаба осветеност, това води до по-тежки и големи размери. По-малките обективи правят моделите  по-компактни и леки, но могат да имат ограничена проходимост на светлина.


В избора на увеличение и размери е важно да се балансира между детайлността на изображението, удобството при носене и стабилността при наблюдение. За общи цели, модели с увеличение от 7x до 10x и с размери от 32 мм до 42 мм са популярни и предлагат добър баланс между увеличение и компактност. 


 1. Качество на оптиката: Обръщайте внимание на качеството на оптиката. Търсете модели с висока разделителна способност, ясност на изображението, добър контраст и минимални аберации. Повечето производители ще посочат типа на призмите (Порро или Рооф) и материала на лещите (стъкло или пластмаса), които могат да ви дадат представа за качеството на оптиката. За предпочитане са модели с антирефлексни лещи от стъкло.


 1. Удобство при използване: Проверете удобството, тествайте го, за да видите дали се побира удобно в ръката ви и дали има правилно разположени управляващи елементи. Регулирането на фокуса и диоптриите трябва да бъде лесно и гладко. Освен това внимавайте за детайли като гумирано покритие, което осигурява устойчиво захващане и неплъзгащ се захват.


 1. Бюджет: Определете си бюджет: Цените се различават в широк диапазон в зависимост от марката, качеството на оптиката и други функции. Постарайте се да намерите баланс между качество и цена, който отговаря на вашите нужди.


 1. Прочетете отзиви и консултирайте се: Преди да вземете решение, прочетете отзиви от други потребители и консултирайте се със специалисти в областта. Това ще ви помогне да получите по-широко разбиране за характеристиките и предимствата на конкретни модели.


Следвайки тези стъпки и внимателно анализирайки вашите нужди и предпочитания, така ще изберете подходящия модел, който ще ви осигури отлично наблюдателно изживяване.

Какво може да се наблюдава с бинокъл ?


Чрез разглеждането на света през оптичен уред може да откриете множество интересни подробности и наблюдения. Ето по-подробно какво можете да очаквате при наблюдение:


 • Птиците: Може да наблюдавате различните видове птици с по-голяма яснота и детайлност. Внимателно наблюдавайте техните пера, формата на клюна, размера на тялото и характерните черти на всяка птица. Имате  възможност да различавате различните видове, да уловите техния живот, поведения, като например хранене, гнездене или летене, и да се насладите на техните красиви цветове .


 • Диви животни: Използвайки оптичен инструмент, можете да наблюдавате дивите животни в техните естествени среди с по-голяма прецизност и близост. Вижте мечка, вълк, лисица или други диви животни в техния природен обитател от безопасно разтояние. Открийте техните характерни черти, както и техните социални и хранителни навици. Наблюдаването на дивите животни Ви дава възможност да влязете в техния свят и да научите повече за тяхната природа и поведение.


 • Луна: Когато наблюдавате Луната, можете да забележите множество подробности по нейната повърхност. Вижте кратерите, планините и моретата на Луната и открийте различни форми и размери на тези обекти. Наблюдавайте как се променят фазите на Луната и как светлината пада върху нейната повърхност, като различавате ярките и тъмните области. Предоставя Ви се възможността да се потопите в красотата на Луната и да изследвате нейните естествени характеристики.


 • Планети: Наблюдавайки планетите, можете да видите някои от техните детайли и особености. Например, на Марс може да забележите неговите полюси и светли и тъмни области на повърхността. Може да видите Юпитер с неговото Червено петно, а при Сатурн може да разгледате пръстеновидната му система и неговите спътници.


 • Метеорни потоци:Идеалния уред за наблюдение на метеорни потоци, когато много метеори прелитат през небето. Забележете ярките следи, които оставят метеори, а също така, се опитайте да забележите различни цветове и траектории на метеорите. Може да  фокусирате вниманието си върху конкретен регион на небето и да откриете дори по-малки и по-слаби метеорни тела.


 • Звездни купове: С астро моделите може да наблюдавате звездни купове и галактики. Вижте събранието от звезди, които се формират в купове, и открийте различни размери, цветове и интензитети на звездите. Разгледайте спирални галактики с техните пръстени и ръкави, елиптични галактики с гладки контури и други формации от звезди във Вселената. 


 • Пейзажи: Не забравяйте да се наслаждавате и на земните пейзажи с по-голяма детайлност и близост. Открийте нюансите на природните обекти като планини, реки, лесове или морета. Разгледайте живописните детайли, които се крият в пъстротата на природата, и открийте скрити детайли, които обикновено са невидими с невъоражено око. Помогнете си да се насладите на тези красиви и впечатляващи места и да откриете тяхната уникалност.


 • Морски и водни спортове: За любителите на морските и водните спортове може да наблюдават яхти, долнопроходящи птици, делфини и други морски обекти. Бинокълът ви позволява да виждате повече детайли и да уловите интересни моменти във водната среда.


Това са само някои от множеството възможности за наблюдение. Важно е да отбележите, че за качеството е важно, не само оптиката, но и други фактори могат да повлияят на вашата способност да наблюдавате детайли и да се наслаждавате на изживяването. Тези оптични инструменти Ви позволяват да наблюдавате далечни обекти и детайли, които иначе биха били трудни за забелязване. Предоставя яснота и увеличение, което ви позволява да се наслаждавате на по-пълно и детайлно наблюдение. Компактен и лесен за пренасяне оптичен уред. Можете да го вземете със себе си, докато се наслаждавате на активности на открито като туризъм, планинско катерене, спортни събития и други. Той е удобен за използване и Ви дава възможност да разглеждате света около вас с лекота. Това е отличен начин да прекарате свободното си време и да се наслаждавате на активности на открито. Много от моделите са съвместими със смартфони и могат да бъдат използвани за фотография на далечни обекти. Това ви дава възможност да заснемете красиви снимки и видеоклипове от разстояние и да запазите спомените от вашите наблюдения.

Защо да поръчате бинокъл от Telescopes.bg ?

При избора  е важно да вземете предвид вашите конкретни нужди и предпочитания. Обръщайте внимание на увеличението, размерите, качеството на оптиката, устойчивостта и други фактори, които са важни за Вас. Ние от Telescopes.bg сме насреща да Ви помогнем с нужната квалифицирана помощ за набавянето на вашия бинокъл. Ще улесним Вашия избор, ще Ви предложим адекватна консултация, бърза доставка и коректни цени на пазара за оптични уреди.


При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: