Връщане на продукт


На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесетдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:


1.   Потребителят предварително и писмено да информира Telescopes.bg на имейл адрес info@telescopes.bg, че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:

1.   Конкретен магазин или офис на куриерска фирма на Telescopes.bg, в който ще върне стоката

2.   Банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

2.   Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно за конкретния случай в посочения по реда на предходната точка магазин на Telescopes.bg.

3.   Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана цялостта на поставените от Telescopes.bg защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.

4.   Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя, да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки.

5.   Да не са правени опити за разглобяване на продуктите.

6.   Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, както и от неспазване на изискванията на производителя.

7.   Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. Рискът от случайното й погиване или повреждане до момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя се носи изцяло от страна на Потребителя.

8.   В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Telescopes.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе, банкова сметка) в срок от седем работни дни от връщането на стоката.


    * Общите условия
    * Условията за Лични Данни
    При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: